Omgevingsvergunning

Uiteraard kan Blok dakkapellen, wanneer u dat wilt, het maken van de tekeningen en de vergunningaanvraag verzorgen. Blok dakkapellen onderhoudt ook het contact met de gemeente, zodat u geheel ontzien wordt van al het gemeentelijke getouwtrek.

Wanneer is er een vergunning nodig en wanneer niet?

Indien er een dakkapel geplaatst wordt met een schuine kap, dus met een pannendak of een verhoogde nok, dan is er altijd een omgevingsvergunning nodig.

Wanneer een dakkapel met een platte kap wordt geplaatst, dan is het afhankelijk van waar deze komt, aan de voor- of aan de achtergevel of op een zijgevel van uw woning. Ook is het van belang of u op openbaar groen of een openbare weg uitkijkt.

Achtergevel/zijgevel

Deze kan vergunningsvrij geplaatst worden mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

Het zijdakvlak mag niet naar openbaar toegankelijk gebied (de weg, groen) gekeerd zijn

  • De dakkapel is, gemeten vanaf de voet van de dakkapel, niet hoger dan 1.75 meter
  • De onderkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter, maar minder dan een 1 meter boven de dakvoet (het laagste punt van een schuin dak)
  • De bovenkant van de dakkapel ligt meer van 0,5 meter onder de daknok (het hoogste punt van een schuin dak)
  • De zijkanten liggen meer van 0,5 meter van de zijkanten van het dakvlak
  • De woning mag geen tijdelijke woning zijn of bijv. een vakantiehuisje
  • De woning mag geen monument zijn of vallen onder beschermd stadsgezicht

Wanneer dus aan al bovenstaande voorwaarden is voldaan mag de dakkapel vergunningsvrij geplaatst worden.

Deze voorwaarden zijn ook geldig voor het geval er iets veranderd moet worden aan een bestaande dakkapel.

Voorgevel/zijgevel

In een aantal gemeentes in Nederland mag wel zonder vergunning op de voorgevel een dakkapel geplaatst worden.

Dan moet in ieder geval aan bovenstaande voorwaarden zijn voldaan en het bestemmingsplan moet een dakkapel toestaan en er mogen geen welstandseisen gelden.

Iedere gemeente hanteert andere richtlijnen voor het plaatsen van een dakkapel. De meeste gemeentes hanteren de regel dat u maar 50% of 30% van het dakvlak mag bebouwen. U kunt hier een vergunningscheck doen en zo controleren of er voor uw dakkapel een vergunning nodig is. Wilt u weten wat en hoeveel u mag bebouwen en hoe breed het dakkapel mag wezen, dan kunt u ook terecht bij de afdeling bouw en woningtoezicht bij uw gemeente.