omgevingsvergunning utrecht

Omgevingsvergunning in Utrecht nodig voor uw dakkapel. Blok dakkapellen helpt u daarbij.

U gaat uw huis verbouwen of u wilt een dakkapel plaatsen. Sinds 1 oktober 2010 heeft u daarvoor de omgevingsvergunning nodig.
Deze vergunning vervangt veel vergunningen op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur. Stel u heeft meerdere toestemmingen nodig, dan is alleen de omgevingsvergunning voldoende. Deze kan bij 1 loket worden aangevraagd. Er geldt 1 procedure waarop 1 besluit volgt. Om in beroep te gaan tegen dat besluit is er nog maar 1 beroepsprocedure.

Een voorbeeld: u woont in een beschermd monument en wilt dit verbouwen. Vroeger had u dan 2 toestemmingen nodig. U moest dan een bouwvergunning en een monumentenvergunning aanvragen. Dit betekende dat u 2 procedures moest doorlopen. Met de omgevingsvergunning is dat niet meer nodig. U heeft nog maar 1 vergunning nodig.

De belangrijkste vergunningen die nu onder de omgevingsvergunning vallen zijn:

• bouwvergunning,
• sloopvergunning,
• monumentenvergunning,
• reclamevergunning,
• ontheffingen van het bestemmingsplan,
• milieuvergunning,
• gebruiksvergunning,
• Dakkapel/Dakkapellen.

 

De leges die de gemeente utrecht rekent voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor uw dakkapel.

 

De kosten bestaan uit een percentage van de bouwsom. De hoogte wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

Voor het bouwen zijn uw kosten afhankelijk van de bouwkosten exclusief btw.

  • Bouwkosten minder dan € 1.000.000,00: 2,26% van de bouwkosten met een minimum van € 130,00
  • Bouwkosten € 1.000.000,00 tot € 5.000.000,00: 2,14% van de bouwkosten met een minimum van € 22.600,00
  • Bouwkosten € 5.000.000,00 tot € 50.000.000,00: 1,94% van de bouwkosten met een minimum van € 107.000,00
  • Bouwkosten meer dan € 50.000.000,00: € 970.000,00 plus 0,17% over de bouwkosten boven € 50.000.000,00.
  • Als u afwijkt van het bestemmingsplan in combinatie met bouwen, dan betaalt u voor het afwijken van de bestemming nog eens 16,00% van wat u betaalt voor het bouwen zelf. U betaalt minimaal € 290,00