In Sneek een dakkapel vergunning nodig?

Wilt u eenomgevingsvergunning sneek dakkapel bouwen, uw huis verbouwen of een inrit verleggen? Dan heeft u vaak een vergunning nodig. Vanaf 1 oktober 2010 kunt u veel van deze vergunningen in één keer aanvragen. De omgevingsvergunning vraagt u met één aanvraagformulier via het omgevingsloket. Die website begeleidt u bij de aanvraag.

Weet u niet zeker of u een vergunning nodig heeft? Bij het Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een vergunning nodig heeft. Vervolgens kunt u vanuit uw eigen huis of kantoor alle benodigde informatie via internet aanleveren. Bijna alle vergunningen uit de regelgeving van het ministerie van VROM vallen vanaf 1 oktober 2010 onder de omgevingsvergunning, zoals:

  • milieuvergunning;
  • bouwvergunning;
  • sloopvergunning;
  • monumentenvergunning;
  • kapvergunning.
  • Dakkapel/dakkapellen vergunning;

Document download informatie:

  • Bestanden met de extensie .pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld Bouwtoezicht

De specialisten van bouwtoezicht controleren of de lopende bouwprojecten veilig en volgens de bouwregels worden uitgevoerd de gemeente Sudwest Fryslân. Daarnaast zien zij toe op de brandveiligheid van bestaande gebouwen van scholen, instellingen en bedrijven. Het toezicht op bouwen begint met het uitzetten van het bouwwerk en daarna volgen diverse controles tijdens de verschillende fases van het bouwproces totdat het gebouw helemaal af is. Het bouwtoezicht loopt door tijdens het gebruik (brandveiligheid) en eindigt pas bij de sloop. Bij dat laatste is de controle op het omgaan met asbest een belangrijk aspect.

 

Leges die Sneek voor een dakkapel rekent.

Voor welstandsadviezen, verstrekt aan de deelnemende gemeenten zullen de door

het lichaam in rekening te brengen vergoedingen, berekend over de naar boven op

€ 500,– afgeronde bouwsom, bedragen:

Bouwsom   Tarief

Van € 0 t/m € 5000  € 40

van € 5001 t/m € 25000  € 40 + 2,1‰ van de bouwsom boven € 5000

van € 25001 t/m € 100000 € 82 + 1,995‰ van de bouwsom boven € 25000

van € 100001 t/m € 250000 € 231 + 1,89‰ van de bouwsom boven € 100000

van € 250001 t/m € 750000 € 515 + 1,05‰ van de bouwsom boven € 250000

vanaf € 750000   € 1040 + 0,735‰ van de bouwsom boven € 750000

met een maximum van  € 1950

(Van de berekende waarde wordt het gehele getal gebruikt, de integere waarde.

€ 116,95 wordt dus € 116,00)