Omgevingsvergunning in Rotterdam nodig voor een Dakkapel?

Zowel burgers als omgevingsvergunning rotterdamondernemers kunnen een omgevingsvergunning aanvragen.
Op het online Omgevingsloket kunt u; een omgevingsvergunning aanvragen, een check doen om te kijken of u een vergunning nodig heeft, of een melding van werkzaamheden doen.
U hoeft nog maar één vergunning aan te vragen voor verschillende werkzaamheden; een omgevingsvergunning. Er is ook maar één bevoegd gezag. U doorloopt één procedure waarop één beslissing volgt. Zonodig volgt één bezwaar- en beroepsprocedure.

De omgevingsvergunning vraagt u digitaal aan bij het omgevingsloket online.
Een omgevingsvergunning bestaat uit één of meer werkzaamheden. Werkzaamheden zijn voormalige vergunningen, bijvoorbeeld: werkzaamheden bouwen, Dakkapellen plaatsen, inrit/uitrit, kappen, slopen.
Vraagt u voor de werkzaamheden kappen en slopen een vergunning aan, dan is dit een omgevingsvergunning voor de werkzaamheden kappen en slopen. U hebt dus nog maar één vergunning nodig voor meer werkzaamheden.
De omgevingsvergunning betekent minder administratieve lasten en betere dienstverlening voor burgers en ondernemers. Kortere procedures en geen tegenstrijdige voorschrift.

De leges die gemeente Rotterdam hanteert.
Onder het kopje tarieven in Euro’s vindt u het te betalen bedrag over de bouwsom.

Categorietotale bouwkosten in €Tarieven in €
O0.00 t/m 7.700,00420,00
I7.700,01 t/m 15.400,00619,00
II15.400,01 t/m 35.900,001.425,00
III35.900,01 t/m 71.900,002.100,00
IV71.900,01 t/m 113.000,003.600,00
V113.000,01 t/m 154.200,005.525,00
VI154.000,01 t/m 267.000,0013.033,00
VII267.000,01 t/m 530.000,0025.519,00
VIIII530.000,01 t/m 1.100.000,0050.378,00
IX1.100.000,01 t/m 2.800.000,00100.335,00
X2.800.000,01 t/m 5.350.000,00191.878,00
XI5.350.000,01 t/m 10.700.000,00253.438,00
XII10.700.000,01 t/m 26.700.000,00385.789,00
XIII26.700.000,01 t/m 53.500.000,00768.487,00
XIV53.500.000,01 en hoger1.349.960,00