Noord-Holland dakkapelvergunning nodig?

Voor bepaalde activiteiten hebt u vaak een omgevingsvergunning nodig. Hier leest u meer over de omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning bestaat sinds 1 oktober 2010 en regelt dat u maar één vergunning nodig hebt voor verschillende werkzaamheden (activiteiten) zoals bijvoorbeeld een dakkapel.

Voorbeeld:

U wilt een dakkapel op de voorzijde slopen en een nieuw dakkapel bouwen. Dan vraagt u geen sloop en bouwvergunning aan, maar één omgevingsvergunning voor de 2 activiteiten ‘slopen en bouwen.

Voor een overzicht van alle werkzaamheden zie de lijst met werkzaamheden.

Vergunningcheck
Voor bepaalde dakkapellen is geen vergunning vereist. Dit kunt u controleren met de vergunningcheck: omgevingsloket.nl. U doorloopt een aantal stappen waarna u te weten komt of er voor uw dakkapel een vergunning noodzakelijk is. Als dat nodig is, dan kunt u direct door met de aanvraag om omgevingsvergunning.

Vooroverleg omgevingsvergunning
U kunt een vooroverleg indienen om de haalbaarheid van uw plan om een dakkapel te plaatsen te laten bekijken. Meer informatie hierover, leest u bij het product ‘vooroverleg aanvraag omgevingsvergunning’.

Overige bijzonderheden
De gemeente Noord-Holland probeert haar service steeds te verbeteren. Daarom laten wij een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren.

U kunt, naar aanleiding van uw vergunningaanvraag, over enige tijd worden gevraagd hieraan mee te doen. Wij nodigen u van harte uit hier uw mening over onze dienstverlening te geven, zodat wij eventuele verbeterpunten leren kennen. Wij vinden uw mening erg belangrijk. Alvast vriendelijk bedankt voor uw medewerking.

De leges voor een dakkapel die de gemeente Noord-Holland hanteert kunt u vinden op de website van de gemeente.