Nijmegen - dakkapel omgevingsvergunning

omgevingsvergunning nijmegenMet een omgevingsvergunning vraagt u in één keer vergunning aan voor samenhangende activiteiten als dakkapel bouwen, slopen, kappen, inrit maken, enz. Met de vergunningcheck in het Omgevingsloket online ziet u snel of u een vergunning of melding nodig hebt. U kunt de uitkomst van de check printen als bewijs achteraf.Via het Omgevingsloket kunt u ook online de vergunning aanvragen of de melding doen. U gebruikt daarvoor uw DigiD-inlogcode; bedrijven kunnen inloggen met eHerkenning. Of u kiest voor “papieren aanvraagformulier samenstellen” en stuurt het ingevulde formulier met bijlagen in enkelvoud op naar de gemeente.Een vooroverleg kan handig zijn als u twijfelt of uw aanvraag een redelijke kans maakt.Tip: Hebt u een iPhone- of iPad? Dan kunt u een vergunningcheck doen met de gratis app Vergunning.

 

U betaalt per activiteit waarvoor u vergunning aanvraagt volgens legestarieven omgevingsvergunning 2013 welke u kunt terug vinden op http://www.nijmegen.nl/gns/index/forms/static/Legestarieven_omgevingsvergunning01012013.pdf

 

Wat u moet meesturen ziet u tijdens het invullen van het formulier. U kunt het formulier tussentijds opslaan om de bijlagen te verzamelen.

 

  • Beslissing op een aanvraag binnen de reguliere procedure: binnen 8 weken
  • Beslissing op een aanvraag binnen de uitgebreide procedure: binnen 6 maandenIn beide gevallen geldt:
  • De beslistermijn mag met maximaal 6 weken verlengd worden
  • De beslissing kan langer duren als er sprake is van aanhoudingsgronden of als het voor uzelf van belang is. In dat laatste geval moet u daar zelf schriftelijk mee ingestemd hebben.
  • De beslistermijn gaat in op de ontvangstdatum en kan worden opgeschort als u aanvullende stukken moet aanleveren