Groningen een dakkapel vergunning nodig?

In de gemeentomgevinsvergunning groningene Groningen gelden soms aanvullende regels. Wilt u zeker weten welke vergunningen u nodig heeft of welke meldingen u moet doen? Doorloop dan eerst de vergunningswijzer op de website van de gemeente Groningen. Na afloop kunt u een eventuele vergunning gelijk aanvragen.

Zodra u een vergunning voor uw dakkapel heeft aangevraagd, ontvangt u binnen 5 werkdagen (servicenorm) een bericht of uw aanvraag in behandeling wordt genomen.

 

Per 1 oktober vervangt de ‘Omgevingsvergunning’ in Nederland enkele tientallen afzonderlijke regels en vergunningen. Het aanvragen van een vergunning voor bijvoorbeeld dakkapellen in de bebouwde omgeving wordt dan makkelijker. Daar profiteren burgers en bedrijven van. De bedoeling is ook de kosten van vergunningverlening voor de samenleving als geheel terug te dringen.

 

Stadjers kunnen hun vergunning – vanaf 1 oktober aanstaande – digitaal regelen via www.groningen.nl/vergunningwijzer of via het landelijke www.omgevingsloket.nl.

Eventuele tekeningen of andere gegevens kunnen elektronisch ingestuurd worden. Mocht persoonlijk contact nodig zijn, bijvoorbeeld om papieren tekeningen te brengen of de aanvraag door te spreken of toe te lichten, dan informeert het digitale loket de aanvrager daarover.
Met de invoering van de omgevingsvergunning zijn ook de wettelijke termijnen verkort waarbinnen de gemeente de aanvragen moet afhandelen. Bovendien verandert de inning van leges: dat gebeurt straks direct bij aanvraag al. Ook als de aanvraag wordt ingetrokken of de vergunning geweigerd, moeten leges betaald worden.

 

De invoering van de omgevingsvergunning, voluit Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo), gebeurt op initiatief van het ministerie van VROM en in nauwe samenwerking met gemeenten en provincies. De gemeente Groningen heeft het initiatief van meet af aan omarmd omdat het past in het streven van de stad naar een klantgerichte publieke dienstverlening.

Meer informatie over de Omgevingsvergunning en de Wabo: www.winstmetdewabo.nl