omgevingsvergunning eindhoven

Omgevingsvergunning in Eindhoven nodig voor uw dakkapel. Blok dakkapellen helpt u daarbij.

Wanneer u gaat bouwen, verbouwen of een dakkapel gaat plaatsen op de voorgevel is meestal een omgevingsvergunning voor bouwen (voorheen bouwvergunning) nodig. U kunt deze, of meerdere toestemmingen die u nodig heeft, in één keer aanvragen met de omgevingsvergunning. Voor sommige bouwwerken of verbouwingen heeft u geen vergunning nodig, bijvoorbeeld voor een kleine dakkapel achterop uw woning.

Hoe weet ik of ik een omgevingsvergunning voor bouwen nodig heb?

U kunt zelf controleren of u voor uw bouwplan een omgevingsvergunning nodig heeft met de vergunningencheck op het Omgevingsloket Online (OLO). Door antwoord te geven op de gestelde vragen ziet u meteen of uw bouwplan vergunningplichtig is. U kunt dit ook checken met de iPhone-applicatie Vergunning. Tenslotte zijn alle vergunningvrije situaties te vinden in bijage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Staat uw bouwplan niet genoemd in dit besluit, dan moet u een vergunning aanvragen.

Versnelde afhandeling (flitsvergunning)

In Eindhoven kunt u in aanmerking komen voor een versnelde afhandeling van uw vergunningaanvraag (flitsvergunning).

 • Erfafscheidingen;
 • Ondergeschikte bouwwerken bij woningen, zoals bergingen, garages, tuinhuisjes en overkappingen;
 • Dakkapellen aan de voor- of achterzijde van uw woning (dus geen dakopbouw);
 • Reclameborden aan de gevel;
 • Interne verbouwingen, waarbij een dragende wand wordt doorbroken.

Heeft u een niet-complex bouwwerk en vraagt u zich af of u misschien in aanmerking komt voor een flitsvergunning? Neem dan contact op met de bouwbalie via telefoonnummer 14 040.

Een flitsvergunning is alleen mogelijk, als u voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • Uw aanvraag is volledig (het tabblad ‘benodigdheden’);
 • Er is geen sprake van een verblijfsruimte in het bouwwerk (bij ondergeschikte bouwwerken);
 • Het bouwwerk past binnen de criteria van de welstandsnota of het reclamebeleid;
 • Het bouwwerk past binnen het bestemmingsplan;
 • Het bouwwerk past niet binnen het bestemmingsplan, maar wel binnen de Beleidsregels ontheffingen aan-, uit- en bijgebouwen;
 • Het bouwwerk is geen monument en ligt niet in een beschermd stads- of dorpsgezicht;
 • Bij reclame-uitingen moet het gebruik van het pand waaraan de reclame wordt bevestigd passen binnen het bestemmingsplan.

 

Leges die de gemeente eindhoven aan u rekent voor een omgevingsvergunning van een dakkapel.

Deze kunt u terug vinden op deze link en dan hoofdstuk 3 omgevingsvergunningen.

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Eindhoven/239432/239432_1.html

Vraag gratis een dakkapel offerte aan