Dakkapelvergunning in Deventer nodig?

Wilt u bouwenomgevingsvergunning deventer, verbouwen, dakkapel of dakkapellen plaatsen bomen kappen, slopen, een terrein aanpassen, water lozen en dergelijke? Wellicht wilt u meerdere van dit soort activiteiten tegelijkertijd verrichten? U heeft daar verschillende toestemmingen voor nodig. Maar u kunt die toestemmingen allen in één keer aanvragen met de omgevingsvergunning.

Het is aan te raden eerst met de gemeente contact op te nemen, voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Zo kunt u uw aanvraag kansrijker maken door uw wensen met de vakspecialisten van de gemeente af te stemmen.
Er kan sprake zijn van een reguliere of een uitgebreide voorbereidingsperiode (afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag).

  • Voor de reguliere voorbereidingsperiode geldt een uiterlijke afhandelingstermijn van 8 weken (van ontvangst van de aanvraag tot bekendmaking van het besluit).
  • Voor de uitgebreide voorbereidingsperiode geldt een uiterlijke afhandelingstermijn van 6 maanden.
    Beide afhandelingstermijnen kunnen éénmaal met 6 weken worden verlengd. Daarnaast kan het zijn dat u verzocht wordt de aanvraag met gegevens aan te vullen, in dat geval wordt de tijd die u heeft gebruikt voor het aanvullen van de aanvraag bij de afhandelingstermijn opgeteld.
    Het bevoegd gezag geeft vooraf aan van welk type er sprake is.

Initiatief van aanvraag ligt bij u

Met de omgevingsvergunning kunt u vele overheidsdiensten in één keer afhandelen. Het omgevingsloket biedt u de mogelijkheid deze langs te lopen door beantwoording van vragen vanuit uw eigen perspectief. Toch bepaalt uzelf welke diensten u gaat aanvragen. Het initiatief hiertoe, en dus ook de verantwoordelijkheid hiervoor, blijft bij u.

Contact met de gemeente

Op de website van de gemeente deventer vindt u meer informatie over openingstijden, locaties en belangrijke telefoonnummers.

Wat heeft u nodig?

Welke documenten, tekeningen, foto’s en dergelijke u moet hebben verzameld bij de indiening van uw aanvraag verschilt sterk per activiteit die u wilt verrichten. Bij de vraaggeleiding in het omgevingsloket blijkt dat vanzelf. Als het bevoegd gezag behoefte heeft aan aanvullende stukken, dan zullen zij u daarover berichten.

Indien u een omgevingsvergunning aanvraagt voor een groter bouwwerk (zoals een huis), dan moet u daarvoor een milieuprestatieberekening meenemen. Zie op de website van de Rijksoverheid voor nadere informatie.

 

De leges kosten van de gemeente Deventer kunt u vinden op:

https://www.decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Deventer/230253/230253_2.html