dakkapel vergunning Breda


dakkapel vergunning

Dakkapel vergunning nodig Breda?

Wilt u in of om de woning of bedrijf gaan bouwen, verbouwen, een dakkapel plaatsen, uitbreiden, slopen, kappen of iets anders in de woonomgeving veranderen? Dan heeft u in veel gevallen in Breda een omgevingsvergunning nodig. Met de omgevingsvergunning kunt u alle benodigde vergunningen of ontheffingen voor uw werkzaamheden in één keer aanvragen.
U hoeft niet altijd in Breda een omgevingsvergunning aan te vragen. Via het omgevingsloket.nl kunt u een vergunningcheck doen. De vergunningcheck is gemaakt om van de meest voorkomende  situaties, zoals het bouwen van een dakkapel, de uitbreiding van een woning of het kappen van een boom, te checken of u daarvoor een vergunning nodig heeft.

De vergunningscheck wijst het volgende uit:

  • Of er een omgevingsvergunning nodig is voor de werkzaamheden;
  • een melding moet indienen van de werkzaamheden;
  • geen omgevingsvergunning en/of melding nodig heeft voor de werkzaamheden(vergunningsvrij)

De leges die de gemeente Breda rekent voor een omgevingsvergunning van uw dakkapel

2.3.1Bouwactiviteiten
2.3.1.1Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:
2.3.1.1.1indien de bouwkosten minder dan € 1.700.000,00 bedragen:132,61
vermeerderd met 2,71% van de bouwkosten;
2.3.1.1.2indien de bouwkosten € 1.700.000,00 tot € 4.250.000,00 bedragen:46.202,61
vermeerderd met 2,42% van de bouwkosten boven € 1.700.000,00;
2.3.1.1.3indien de bouwkosten € 4.250.000,00 tot € 8.500.000,00 bedragen:107.912,61
vermeerderd met 2,16% van de bouwkosten boven € 4.250.00,00;
2.3.1.1.4indien de bouwkosten € 8.500.000,00 tot € 17.000.000,00 bedragen:199.712,61
vermeerderd met 1,90% van de bouwkosten boven € 8.500.000,00;
2.3.1.1.5indien de bouwkosten € 17.000.000,00 tot € 42.000.000,00 bedragen:361.212,61
vermeerderd met 1,37% van de bouwkosten boven € 17.000.000,00;
2.3.1.1.6indien de bouwkosten € 42.000.000,00 of meer bedragen:703.712,61

 

Vergunning vaak niet nodig

Een dakkapel vergunning heeft u in Breda vaak niet nodig wanneer deze aan de achterkant van de woning wordt aangebracht. Aan de voorkant is dit vaak wel nodig. Wanneer u een dakkapel bij ons bestelt dan kunnen wij de vergunningsaanvraag voor u uit handen nemen. Wij regelen in dat geval alles voor u zodat u snel kunt genieten. Bereken meteen de dakkapelprijs via onze slimme rekenmodule. De prijzen zijn inclusief plaatsing in Breda! Wilt u liever dat een van onze adviseurs gratis en vrijblijvend bij u langs komt? Maak dan een afspraak.