dakkapel vergunning

Omgevingsvergunning in Breda nodig voor uw dakkapel. Blok dakkapellen helpt u daarbij.

Beschrijving

Wilt u in of om de woning of bedrijf gaan bouwen, verbouwen, dakkapellen plaatsen, uitbreiden, slopen, kappen of iets anders in de woonomgeving veranderen? Dan heeft u in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. Met de omgevingsvergunning kunt u alle benodigde vergunningen of ontheffingen voor uw werkzaamheden in één keer aanvragen.
U hoeft niet altijd een omgevingsvergunning aan te vragen. Via het omgevingsloket.nl kunt u een vergunningcheck doen. De vergunningcheck is gemaakt om van de meest voorkomende  situaties, zoals het bouwen van een dakkapel, de uitbreiding van een woning of het kappen van een boom, te checken of u daarvoor een vergunning nodig heeft.

De vergunningscheck wijst uit of u:

  • een omgevingsvergunning nodig heeft voor de werkzaamheden;
  • een melding moet indienen van de werkzaamheden;
  • geen omgevingsvergunning en/of melding nodig heeft voor de werkzaamheden(vergunningsvrij)
Vraag gratis een dakkapel offerte aan

De leges die de gemeente Breda rekent voor een omgevingsvergunning van uw dakkapel

2.3.1Bouwactiviteiten
2.3.1.1Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:
2.3.1.1.1indien de bouwkosten minder dan € 1.700.000,00 bedragen:132,61
vermeerderd met 2,71% van de bouwkosten;
2.3.1.1.2indien de bouwkosten € 1.700.000,00 tot € 4.250.000,00 bedragen:46.202,61
vermeerderd met 2,42% van de bouwkosten boven € 1.700.000,00;
2.3.1.1.3indien de bouwkosten € 4.250.000,00 tot € 8.500.000,00 bedragen:107.912,61
vermeerderd met 2,16% van de bouwkosten boven € 4.250.00,00;
2.3.1.1.4indien de bouwkosten € 8.500.000,00 tot € 17.000.000,00 bedragen:199.712,61
vermeerderd met 1,90% van de bouwkosten boven € 8.500.000,00;
2.3.1.1.5indien de bouwkosten € 17.000.000,00 tot € 42.000.000,00 bedragen:361.212,61
vermeerderd met 1,37% van de bouwkosten boven € 17.000.000,00;
2.3.1.1.6indien de bouwkosten € 42.000.000,00 of meer bedragen:703.712,61