Dakkapel Omgevingsvergunning Assen

Voor u eeomgevingsvergunning assenn aanvraag omgevingsvergunning tbv uw dakkapel bij de gemeente indient, is het verstandig om te controleren of uw bouwplan binnen het bestemmingsplan past. Hiervoor kunt u langskomen bij onze publieksbalie Vergunningen en Handhaving. Aan de balie wordt de bestemmingsplantoets met u doorlopen. Daarnaast wordt dan gekeken naar de criteria van de Welstandsnota.

Mocht tijdens dit bezoek blijken dat het wenselijk is om een vooroverleg te doen, dan zal dit aan u worden meegedeeld. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat uw verzoek niet binnen het bestemmingplan past en er onderzocht moet worden of er een ontheffing verleend kan worden.

Is een vooroverleg niet nodig, dan kunt u een aanvraag omgevingsvergunning indienen bij de gemeente Assen.

Lege’s van de gemeente Assen.

De kosten voor een omgevingsvergunning, onderdeel bouwen, zijn afhankelijk van de bouwkosten.

Bouwkosten tot en met € 2.000,- is € 75,-.

Voor iedere € 500,- meer is  € 7,75.

Onder bouwkosten wordt verstaan het bedrag dat de dakkapel zal gaan kosten wanneer u dit volledig zou uitbesteden. Bij het zelf uitvoeren van de werkzaamheden zal dit niets veranderen aan de hoogte van de bouwkosten.

2013:

Voor de categorie wonen:

  • Als de bouwkosten minimaal € 100,– bedragen:                                    € 102,–

vermeerderd met:

  • als de bouwkosten minder dan € 100.000,– bedragen:                          3 % van de bouwkosten

vermeerderd met:

  • als de bouwkosten tussen € 100.000,– en € 1.000.000,– bedragen:    3 % van de bouwkosten

vermeerderd met:

  • als de bouwkosten meer dan € 1.000.000,– bedragen:                          1,5 % van de bouwkosten