Dakkapel vergunning nodig Arnhem?

Aomgevingsvergunning arnhemls u gaat bouwen of verbouwen, moet u zich houden aan een aantal wetten en regels. Zo worden uw plannen getoetst aan het gemeentelijke bestemmingsplan dat aangeeft of er ergens gebouwd mag worden en onder welke stedenbouwkundige condities. Verder moeten uw bouwwerkzaamheden voldoen aan de uitvoeringsregels uit de gemeentelijke bouwverordening en de technische bouwregels uit het bouwbesluit.

Méér bouwwerken vergunningvrij

Mogelijk vallen uw plannen in de categorie vergunningvrije bouwwerken en heeft u voor uw bouwplan geen vergunning voor uw bouwactiviteiten nodig. Het ministerie van VROM heeft acht brochures gemaakt over veelvoorkomende bouwwerken zoals:

 

In deze brochures leest u wanneer dit soort bouwwerken vergunningvrij is en wanneer niet. Op de website Vergunningsvrij Bouwen vindt u meer uitgebreide en duidelijke informatie over de regelgeving met betrekking tot vergunningvrij bouwen.

 

U kunt ook een vergunningcheck bij http://www.omgevingsloket.nl/ doen. U voert daar uw bouwlocatie en -werkzaamheden in en ziet vervolgens of u al dan niet vergunningplichtig of meldingplichtig bent.

Vergunningvrije bouwwerken

Ook als u voor uw bouwwerkzaamheden geen vergunning nodig hebt, is het voor u van belang om te weten dat u wel aan een aantal wetten en regels moet voldoen uit:
het bouwbesluit;

Wilt u meer informatie kijkt u dan op de website van de gemeente arnhem.

http://www.arnhem.nl/Digitaal_Loket/Producten_A_Z/B/Bouwen_omgevingsvergunning