omgevingsvergunning apeldoorn

Omgevingsvergunning in Apeldoorn nodig voor uw dakkapel. Blok dakkapellen helpt u daarbij.

De omgevingsvergunning vervangt ruim 26 bestaande vergunningen op het gebied van wonen, ruimte en milieu. Geen verschillende vergunningen meer bij diverse loketten van de gemeente, maar één vergunning voor al uw plannen.

Welke activiteiten vallen onder de omgevingsvergunning?

U kunt voor één of meer van onderstaande activiteiten een omgevingsvergunning aanvragen:

 Welke wijzigingen in de Monumentenverordening hebben invloed op de omgevingsvergunning?

Na aanpassingen van de Monumentenverordening gemeente Apeldoorn (20 dec. 2012) moet er in onderstaande gevallen nu ook een omgevingsvergunning worden aangevraagd:

  • als u beeldbepalende panden wil afbreken
  • als u de bodem van archeologische verwachtingsgebieden wilt verstoren dieper dan 50 cm (stedelijk gebied) en 35 cm (landelijk gebied)

Is er een vooroverleg mogelijk?

U kunt een vooroverlegplan indienen. In veel gevallen is het handig om via een vooroverleg te onderzoeken of uw plan haalbaar is. Het indienen van een vooroverleg kan via www.omgevingsloket.nl. In de toelichting bij de aanvraag staat welke gegevens u moet indienen.

Wat kost een omgevingsvergunning?

De kosten voor het behandelen van een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van de activiteiten waarvoor u een vergunning aanvraagt.

Kosten omgevingsvergunning

ActiviteitKosten
Bouwen€ 100,-, vermeerderd met € 16,50 voor elke  € 500,- bouwkosten
Slopen€ 223,65
Verharden en ophogen van grondenKosteloos
Brandveilig gebruik€ 260,- vermeerderd met € 0,46 per m2
KappenAfhankelijk van de totale stamomtrek € 30,75 / € 151,50
UitwegAan het aanvragen van een uitwegvergunning zijn geen kosten verbonden. U bent wel kosten verschuldigd voor de aanleg/uitvoering.
MilieuKosteloos. Houdt u wel rekening met de kosten voor eventuele onderzoeken die u voor sommige aanvragen nodig hebt, zoals een akoestisch- of bodemonderzoek.
Wijziging gebruik€ 201,00
MonumentenKosteloos

Ook in onderstaande situaties brengt de gemeente kosten in rekening:

  • wanneer de vergunning geweigerd wordt
  • wanneer u vrijstelling of ontheffing krijgt (dit zijn de kosten voor het voeren van de benodigde procedure)
  • wanneer de aanvraag buiten behandeling wordt gelaten omdat u geen of onvoldoende gegevens heeft aangeleverd waardoor de aanvraag niet kan worden beoordeeld
  • wanneer de vergunning wordt overgeschreven op een andere naam

 

Vraag gratis een dakkapel offerte aan