Covid-19

In de persconferentie van 14-12-2020 is aangegeven dat 1 of 2 personen per dag uw woning mogen bezoeken mits deze personen zich maar houden aan de algemene regels die gelden voor een veilig samenzijn inzake Covid-19. M.a.w. is een bezoek van een adviseur die hieraan voldoet geoorloofd en hierbij loopt de klant dus dan ook geen risico.

Bij montage van het dakkapel wordt er voor 95%, dus het grootste gedeelte van de plaatsing, van buitenaf gewerkt.

De leidinggevende in deze zal zich bij contact houden aan de regels die hiervoor gelden waardoor klanten bij de plaatsing dan ook geen risico lopen.